—  En svensk mångsidig konstnär som levde på 1900-talet  —

H U G O   R U N E W A L L

Målningar

 - Minnesutställning -
Denna minnesutställning har som syfte att minnas en mångsidig svensk konstnär som levde på 1900-talet.
Vi har genom Hugo Runewalls maka Irma Kullander,
samt släkt & vänner av Runewall, lyckats samla ihop oljemålningar till en minnesutställning.

Under uppbyggnad...

Oljemålningar

Akvareller